OKTIG rendszer intézményi igénylő felület - BELÉPÉS »
 
 

NYUGDÍJAS ÉS NEM KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN FOGLALKOZTATOTTAK PEDAGÓGUSIGAZOLÁSÁNAK KIÁLLÍTÁSA

Tájékoztató a köznevelési intézményből nyugállományba helyezett pedagógusok és a nem köznevelési intézményben foglalkoztatott pedagógusok részére (a SZIR nyilvántartásába átkerült intézmények oktatóira ez nem vonatkozik) kiállítható pedagógusigazolvány helyett kiadható pedagógusigazolásról

A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 99. §-a módosítja az oktatási igazolványokról szóló 362/2011 (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet.) 6. §-át 2020. január 1-jei hatálybalépéssel.

Ez azt jelenti, hogy a pedagógusok részére az oktatási igazolvány helyett kiállítható igazolás kibocsátásának feladata a módosítás szerint 2020. január 1. napjától az adatkezelő Oktatási Hivatal feladatkörébe került át.

„12. § (1a) A 23. § b) és c) pontjában meghatározott személyek és az Nktv. 96. § (1) bekezdés szerinti intézmények közül a KIR-ben (Köznevelési Információs Rendszer) nem szereplő intézményekben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyek igazolásának kiadása esetében az adatkezelő jár el.”

Ennek értelmében a pedagógusigazolvány helyetti igazolást nyugdíjas pedagógusok és nem köznevelési intézményben foglalkoztatott pedagógusok részére az Oktatási Hivatal állítja ki.

Az igénylés menete

Az igazolás igényléséhez használatos Adatlap beszerezhető az Ügyfélszolgálaton, vagy letölthető innen:

Letölthető dokumentum neve

Adatlap
Meghatalmazás

 

A kitöltött, saját kezűleg aláírt Adatlapot (ehhez az Adatlapot szükséges kinyomtatni, majd aláírás után szkennelve vagy lefotózva az emailhez csatolni) és egyéb igazolásokat eljuttathatja Hivatalunkhoz, elektronikus úton a pedagogus_igazolas@oh.gov.hu címre küldött levélben, postai úton az Oktatási Hivatal, 1363 Budapest, Pf. 19. címre küldött levélben, illetve leadhatja személyesen, Ügyfélszolgálatunkon. A pedagógusigazolás a kiállítástól számított 180 napig érvényes.

Nyugdíjas pedagógusok esetében az Adatlap mellé szükséges csatolni az utolsó köznevelési intézményében kiadott nyugdíjba helyezéssel kapcsolatos dokumentumot. Amennyiben korábban már állítottak ki az Ön részére pedagógusigazolvány helyett kiadható igazolást a kormányhivatalban, abban az esetben kizárólag az Adatlap beküldése szükséges, azonban kérjük, hogy azon mindenképpen adja meg 7-essel kezdődő 11 számjegyből álló oktatási azonosítószámát, ami megtalálható a kormányhivatal által kiállított igazoláson.

Hivatalunk a pedagógusigazolások kiállítása feladatának átvételekor a korábban a kormányhivataloknak leadott papírokat nem vette át, ezért az első olyan pedagógusigazolás kiállításhoz, amit Hivatalunk végez, mindenképpen kérjük a kitöltött Adatlap megküldését.

Hivatalunk által kiállított első pedagógusigazolás kiadását követően már elegendő lesz, ha a pedagogus_igazolas@oh.gov.hu email címre küldött levélben kérik a pedagógusigazolás megújítását.

Nyugdíj mellett köznevelési intézményben tovább foglalkoztatott pedagógusok esetében, amennyiben nyugdíj mellett Önt köznevelési intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatják, abban az esetben a pedagógusigazolvány helyett kiállítható igazolást abban az intézményben kérheti, amelyikkel Ön jogviszonyban áll.

Nem köznevelési intézményben foglalkoztatott pedagógusok estében amennyiben Ön az Nktv. 96. § (1) bekezdés szerinti intézmények közül a KIR-ben (Köznevelési Információs Rendszer) nem szereplő intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy (az Nktv. 96. § (1) bekezdése nem vonatkozik a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény alapján a SZIR [Szakképzés Információs Rendszer] nyilvántartásába átkerült intézmények oktatóira), abban az esetben kérjük, az Adatlaphoz minden esetben (első igazolás igénylése, illetve igazolás megújítása esetén is) csatolja a munkáltatója által kiállított jogviszonyigazolást.

Átvétel/kézbesítés módja

Az Oktatási Hivatal az elkészült pedagógusigazolásokat postai úton vagy személyes átvétel útján juttatja el az igazolás birtokosához, attól függően, hogy az igénylő melyik opciót választotta az Adatlap kitöltésekor. Kérjük, hogy a gyorsabb kapcsolatfelvétel érdekében az Adatlapon adja meg telefonos vagy e-mailes elérhetőségét.

Postai kézbesítés során az elkészült igazolás az Adatlapon megadott lakóhelyre vagy – amennyiben megadtak ilyet – a levelezési címre kerül postázásra. Kérjük, hogy a téves postázás elkerülése végett levelezési címként valós magyarországi címet adjon meg. Amennyiben a küldeményt a megadott címen nem veszik át, a továbbiakban már csak személyes átvétel lehetséges Ügyfélszolgálatunkon.

Személyes átvétel esetén a Hivatal munkatársa e-mailen, vagy telefonon értesíti az igazolás jogosultját arról, hogy a pedagógusigazolás mikortól vehető át Ügyfélszolgálatunkon. A pedagógusigazolás meghatalmazott útján is átvehető, ebben az esetben a jogosultnak meghatalmazással kell ellátnia megbízottját.

A Meghatalmazás kézzel kitöltött (pdf) vagy géppel kitöltött (doc), a meghatalmazó és meghatalmazott, valamint két tanú aláírásával ellátott irat, melyhez letölthető mintát alább a Letölthető dokumentumok menüpontban talál. A meghatalmazás szólhat egy alkalomra, de lehet általános is, azonban minden ügyintézésnél be kell mutatni az Ügyfélszolgálaton.

Kérjük, amennyiben lehetősége van rá, a szükséges dokumentumokat szkennelve, elektronikus úton juttassa el Hivatalunkhoz.

Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálat »