OKTIG rendszer intézményi igénylő felület - BELÉPÉS »
 
 

TÁJÉKOZTATÓ A KÜLFÖLDÖN TANULÓK DIÁKIGAZOLVÁNY-IGÉNYLÉSÉRŐL

A külföldön tanuló magyar fiatalok diákigazolvány-igényléseinek kezelése az Oktatási Hivatal feladata. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011 (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerint a nem magyar oktatási intézménnyel jogviszonyban álló jogosult az Oktatási Hivatalban nyújthatja be diákigazolvány igénylését. Az alábbiakban összegeztük az ezzel kapcsolatos tudnivalókat. Amennyiben Ön nem tartozik ebbe a körbe, a diákigazolvány igénylésével kapcsolatos kérdéseire a diakigazolvany.hu vagy az oktatas.hu oldalon kaphat választ.

 

Letölthető dokumentumok

Igénylőlap
Meghatalmazás

 

Az igénylés menete

Amennyiben Ön magyar állampolgár vagy Magyarország területén törvény alapján szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, bevándorolt vagy letelepedett személy, és külföldön folytat tanulmányokat, a diákigazolvány igénylését postai úton, személyesen vagy a magyarorszag.hu oldalon keresztül kezdeményezheti. Az elektronikus ügyintézés elérhetősége »

A diákigazolvány díjmentesen igényelhető Az igényléshez szükséges dokumentumok:

  • kitöltött igénylőlap
  • NEK adatlap másolata (a NEK adatlap bármelyik okmányirodában igényelhető a kártyafelhasználói regisztrációval, melynek során rögzítik a jogosult arcképét és aláírását, valamint ellenőrzik a személyes adatait)
  • iskolalátogatási igazolás (az igénylés benyújtásának félévére érvényes iskolalátogatási igazolás)

A diákigazolvány kiállításának feltétele, hogy az oktatási intézmény azon országban, ahol működik, államilag elismert oktatási intézmény legyen.

A meghatalmazott útján történő ügyintézés

Ha az igénylés benyújtásában vagy a diákigazolvány átvételében meghatalmazott útján kíván eljárni, akkor az ügyintézés során meghatalmazás bemutatása szükséges. A Meghatalmazás kézzel kitöltött (pdf) vagy géppel kitöltött (doc), a meghatalmazó és meghatalmazott, valamint két tanú aláírásával ellátott irat, melyhez letölthető mintát fentebb, a Letölthető dokumentumok pontban talál. A meghatalmazás szólhat egy alkalomra, de lehet általános is, azonban minden ügyintézésnél nyomtatott formátumban be kell mutatni az eredeti vagy másolati példányt az Ügyfélszolgálaton.

Az igazolás kiállítása

Az igényelt diákigazolvány kiadásáig a hallgató kérésére Igazolás adható ki, mely a jogszabály szerinti kedvezmények igénybevételére jogosít. Az Igazolás a kiállítás napjától számított 60 napig érvényes. Az igazolást a jogosult (meghatalmazott) személyesen az Ügyfélszolgálaton az igénylés benyújtásával egyidejűleg, valamint elektronikus ügyintézésben vagy postai úton is kérheti.

Átvétel/kézbesítés módja

Az Oktatási Hivatal a legyártott diákigazolványokat az igénylőlapon megadott átvételre vonatkozó információk alapján juttatja el a jogosultnak. Kérjük, hogy a téves postázás elkerülése végett valós – lehetőleg magyarországi – címet adjanak meg az adatlapon, és a gyorsabb kapcsolatfelvétel érdekében mindenképp adják meg telefonos és/vagy e-mailes elérhetőségüket. Ha a kért címen nem veszik át a küldeményt, a továbbiakban már csak személyes átvétel lehetséges az ügyfélszolgálaton. Személyes átvétel esetén a hivatal munkatársa e-mailen vagy telefonon értesíti a kártya tulajdonosát arról, hogy a diákigazolvány mikortól vehető át az Ügyfélszolgálaton.

A diákigazolvány érvényesítésének menete

A hallgatók diákigazolványát félévente érvényesítő matricával kell érvényesíteni. A felsőoktatási első féléves matrica a tanév szeptember 1. napjától a következő félév március 31. napjáig, a második féléves matrica a tanév február 1. napjától a következő tanév október 31. napjáig érvényes.

Az újonnan legyártott diákigazolványokat a kiküldés előtt a hallgatói jogviszonyigazolásban szereplő félévre szóló érvényesítő matricával látjuk el. A további érvényesítéshez az aktuális félévben használható érvényesítő matrica beszerezhető az Ügyfélszolgálaton személyesen (meghatalmazott útján) vagy postai úton, az igazolvány lenti címre történő megküldésével. Az érvényesítést kizárólag az Oktatási Hivatal munkatársa végezheti, az érvényesítő matricát önmagában nem áll módunkban postán elküldeni.

Az érvényesítéshez mindenképpen küldje be vagy mutassa be az adott félévre érvényes iskolalátogatási igazolást.

Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálat »