OKTIG rendszer intézményi igénylő felület - BELÉPÉS »
 
 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Tisztelt Látogató!

Az Oktatási Hivatal honlapja látogatóinak bizonyos személyes adatai két módon kerülhetnek a birtokunkba:

  • Bizonyos, a látogató által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel és a látogatott lappal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek a kapcsolat ideje alatt.
  • Van olyan eset - például regisztráció, bizonyos alkalmazások használata -, amikor a látogató tudatosan ad meg adatokat magáról.

Honlapunkat a központi államigazgatási szervek honlapjára vonatkozó tartalmi és formai egységesítési követelményeknek megfelelően alakítottuk ki. Törekedtünk arra, hogy az említett személyes adatok kezelése ne terjedjen túl a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértéken, továbbá - amennyiben a látogató hozzájárulására szükség van - az az ő és a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

Honlapunk látogatói adatainak felelős kezelője az Oktatási Hivatal. A honlapunk látogatásával összefüggő látogatói adatokat az Oktatási Hivatal nem adja tovább, azokhoz kizárólag a honlapot szerkesztő munkatársaink férnek hozzá, a látogató által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben.

Ez a tájékoztató a honlapunk tartalmi és formai egységesítésével kapcsolatos adatvédelmi információkat tartalmazza. Látogatóink személyes adatainak kezelése csak részét képezi adatkezelési tevékenységünknek. Az Oktatási Hivatal más, a honlappal nem összefüggő tevékenysége során is kapcsolatba kerül állampolgárokkal, ügyfelekkel, akiknek személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Oktatási Hivatal elnöke által kiadott, a Közérdekű adatok megismerésével kapcsolatos szabályzat szerint kezeli a Hivatal.

Ha további tájékoztatásra van szüksége adatainak kezeléséről, kérdezzen elektronikus levélben (info@oh.gov.hu), telefonon (+36-1-374-2100) vagy postai úton (1363 Budapest, Pf.19.).

Diákigazolvány ügyfélszolgálat